Czy nauczyciel musi sam organizować wycieczki?

Szkoła to nie tylko zasadnicze, obowiązkowe lekcje i wszystko to, co dzieje się za jej murami, ale także dodatkowe aktywności, takie jak wycieczki szkolne. Są one z niecierpliwością wyczekiwane przez samych uczniów, lecz mają także całkowitą aprobatę i poparcie ich rodziców, oczekujących, by dziecko wynosiło ze szkoły nie tylko suche informacje. Przejażdżka w miejsce, w którym wydarzyło się na przykład coś historycznie ważnego pomoże im lepiej wyobrazić sobie daną rzeczywistość i przebieg wydarzeń.

Wycieczka jako wyzwanie dla nauczyciela

Nie każdy nauczyciel, nawet ten o największej sympatii do swoich podopiecznych, czuje się na siłach, aby zorganizować dla nich wycieczki szkolne. Wymaga to umiejętności nieco innych, niż te wykorzystywane na co dzień podczas przeprowadzania lekcji. O ile nie są problemem te jednodniowe, w trakcie których odwiedza się muzea czy pokazuje najważniejsze zabytki w mieście albo obiekty związane z omawianym akurat tematem, o tyle dłuższe to większe wyzwanie. Trzeba tutaj połączyć kilka elementów, takich jak transport, noclegi, ewentualny przewodnik na miejscu. Do tego należy przewidzieć i zliczyć wszelkie koszta, aby odpowiednio wcześniej przedstawić rodzicom koszt wyjazdu.

Wycieczki szkolne z organizacją zewnętrzną

Rozwiązaniem w przypadku dłuższych wyjazdów, bez konieczności brania całego związanego z nimi ryzyka na własne barki, jest skorzystanie z usług firm zewnętrznych, organizujących właśnie wycieczki szkolne. Posiadają one nie tylko doświadczenie ułatwiające ogarnięcie całego tematu, ale także zbudowaną przez lata sieć kontaktów, co upraszcza wszelkie działania.

Możesz również polubić…